=

Itt kereshet szakembereink között.


KÉRDEZZEN TŐLÜNK

A humor pszichológiája, I. rész
SZEKERES VERONIKA
SZEKERES VERONIKA
- 2017. 03. 08. 14:24

timthumb (33).jpg

 „Nevetni annyit jelent, mint mélységesen élni.”

Kundera: A nevetés és felejtés könyve

 A humor és a nevetés életünk fontos része. Meghatározza világszemléletünket, nehéz vagy épp kínos szituációkon segíthet át. Feszültségoldó és derűfakasztó hatása van, a stresszel vagy krízishelyzetekkel való megküzdésben szintén kifejti hatását. Az emberi kapcsolatainkat is befolyásolhatja, hiszen a legtöbb embernek szüksége van a humorra, akár ő az alanya ennek, akár a vele interakcióban lévő személyről legyen szó. Átitatja mindennapjainkat, megszínesíti a szürke hétköznapokat. De mi van akkor, ha ez a hétköznapiság kitűnik, és nyilvános helyen történik? Ha a médiában, program- és hivatásszerűen „űzik” a humor iparát?
A mosoly és nevetés mélyen ösztöngerjedésű, biológiai gyökerű, genetikailag kódolt, egyszersmind magasröptűen humán érzelemkifejező, kommunikációs jelenség. Természetes születési helyük az emberi közösség. A mosoly a nevetés előszobája. Mindkettőhöz általában kellemes érzések kapcsolódnak, noha széles érzelmi spektrumot foghatnak be - pl. kínunkban is nevethetünk, a kinevetés pedig kiközösítés értékű lelki fájdalmat okozhat. Egyes afrikai hegyi törzsek például kinevetik az éhezéstől összeeső, haldokló társaikat, ezzel utasítva el a rájuk is váró halál árnyékát. „… a humor, a humorosság relatív fogalom. Függ a kultúrától, az iskolázottságtól, nemtől, életkortól, személyiségtől, de még a hangulattól, a pillanatnyi egészségi állapottól is. Ráadásul olyannyira összetett, hogy számos kutató már mindent humorosnak vél, ami csak nevetésre ingerli az embert.” Ugyanakkor „a nevetés, a jókedv kiváltó oka a megértés és elfogadás érzését is indukálja az emberben.” A nevetés társas szabályozottságát példázza az is, hogy a nevettetés sokágú professzióvá vált. Sőt a nevettető műfajok is differenciálódtak. Az ember megszólításának életkorok szerinti műfajai is elkülönülnek. 

Nevettethet a bohóc, a komikus, a humorista, a parodista, a komédiás. Nevethetünk a komikumon, vígjátékon, bohózaton, burleszken, humoreszken, paródián, tréfán, szójátékon, viccen, élcen, irónián, groteszken, szarkazmuson, és élvezhetjük a bábszínészek, a bohócok, a komédiások, a parodisták, a kabarészínészek, a hivatásos komikusok, a nagy nevettetők produkcióit. Ennek fényében a kétrészes, folytatásos cikk  témája a humor általános és pszichológiai bemutatása/összefoglalása, valamint a humoristáknak mint a humor hivatalos képviselőinek a (személyiség)lélektana. Hiszen az ő segítségükkel a humort egyszerre adjuk és kapjuk, mivel a rádiókabarék és a Showder klub műsorai, a fellépők vicces történetei felvidítanak és képessé tesznek humorizálni, segítenek derűsen tekinteni az élet apró, hétköznapi helyzeteire. A két egybefonódó témát összekapcsolva kijelenthetjük, hogy a humort nevezhetjük antidepresszánsnak, a humoristákat pedig civil lélekgyógyászoknak.

A humor összetett kognitív folyamat, amihez fontos, hogy jó érzés kapcsolódjon. Olyan cselekvés, beszéd vagy írás, ami örömöt vált ki, valamint ennek a produkálása és érzése. Összefügg az érzelemkutatással, univerzális, vagyis kulturálisan meg van határozva az, hogy ki, mikor, hol, min nevethet. Alapvetően a játékhoz köthető, hiszen a humorizálással a játékosságot fejezzük ki, ráadásul egy bizonyos fokú relaxált állapotot is előidéz. Négy összetevőből áll: a társas kontextusból – tehát, hogy valaki produkálja a humort, a másik fél pedig megérti -, kognitív – perceptuális folyamatokból, jókedvből és örömből, valamint érzelemkifejezésből (nevetés).

A humornak kommunikációs szempontból több formája van. A cikk témája az első, vagyis az egyirányú humor, amikor mi passzív befogadók vagyunk. Ehhez köthetők a rádiókabarék és a Showder klub is. Emellett van az interperszonális humor, amikor a beszélgetés folyamán, önmagában, spontán módon jelenik meg. Ehhez kapcsolódik a spontán beszélgetés-beli humor, s beszélhetünk még a nem szándékolt humorról. A humor számos funkciót foglal magában. Egyrészt a jó érzés kognitív funkcióit szolgálja, hiszen hatékonyabb gondolkodást idéz elő, egészségmegőrző hatású (negatív érzések pozitívakká való átalakításának igénye, szükségessége). Másrészt a társas kommunikációs befolyásolást segíti elő – itt az iróniáé a főszerep, harmadrészt a szorongásoldásban és megküzdésben is szerepe van, ahogy a bevezetőben olvashattuk. Az is logikusnak tűnik, hogy a humor egyfajta bizalmasságot rejt magában. Hiszen nem tréfálkozunk akárkivel. Ha valakivel elkezdünk humorizálni, az egyfajta toleranciát, szimpátiát, barátságot és/vagy szeretetet foglal magában.

Elsőként, a pszichológia előtt, a filozófusok foglalkoztak a humorral tudományosan, majd az 1930-as években Gordon W. Allport, az átfogó személyiségpszichológiai elméleteiről híres amerikai pszichológus kijelentette, hogy a mentális egészség elengedhetetlen feltétele. A pszichológia minden fő ága, tehát a pszichoanalízis, a kognitív pszichológia, a szociálpszichológia, a fejlődéslélektan és a személyiséglélektan is véleményt formált a humorról.
A pszichoanalízisben Sigmund Freud foglalkozott először a humorral, ezért őt és az ő elméletét érdemes megemlíteni. Az osztrák neurológus és pszichiáter a humor/vicc és a tudatalatti viszonyára helyezte a hangsúlyt. Írt egy vicctanulmányt, melyhez zsidó vicceket gyűjtött össze. Ez a tanulmány a libidóelmélet kialakításának egyik fontos állomása, hiszen úgy tekintett a humorra, mint a fölös energiák levezetésének egyik formájára. Ő különítette el a viccet, az élcet és a humort, vagyis a vicc más ember felé irányul, a humor pedig saját magam felé. Az én ezenkívül fenntartja az örömelvet (az örömszerzésnek és a fájdalom elkerülésének igénye) a humor által. A kritikusainak viszont túl intrapszichés volt az egész elmélet, ahogy ez az egész pszichoanalitikus megközelítésre igaz, hiszen csak az egyénen belül vizsgálódtak, miközben az interperszonális oldal is jelen van. Ennek ellenére azonban a pszichoanalitikus elméletek nagy erénye a humorkutatásban az, hogy a humor mint védekezési mechanizmus megjelenéséhez hozzájárultak.

A kognitív nézőpont képviselői úgy írták le a humor folyamatát, hogy az adott információ aktivál egy sémát (az egyének összes tudása a világról), de a poén nem illik bele ebbe a sémába. Ezért egy másik séma keresésére késztet, ami ellentmond az előzőnek, így a poén is a helyére kerül. Vagyis az inkongruitás (össze nem illőség) elméletének felel meg a folyamat. A humor a kognícióra (az észlelést, érvelést és emlékezést felölelő gondolkodási folyamat) hat, a következőképpen: egyrészt a humor a kreativitás egy formája is, hiszen perspektívaváltást igényel, másrészt az emlékezésre is hatással van. Ezek a leglényegesebb pontok a kognitív humor-megközelítésben.

A szociálpszichológia több általános érvényű gondolatot adott a humorkutatáshoz. Egy szociálpszichológiai elméletalkotó, Mulkey állapította meg azt, hogy a kommunikációnak két formája van: a komoly és a humoros. Ezek különböző szabályszerűségek által valósulnak meg. A kommunikáció során konzisztensnek és koherensnek kell lennünk, valamint az ellentmondásokat és a kétértelműséget kerülnünk kell, ám az evolúció során kifejlődött egy olyan mód, ami ezeket kezelni tudja. Ezáltal a humor és a viccek is megfelelő kommunikációs közegbe kerültek. A humor interperszonális funkcióit is kiegészítették: a csoportkohézió és csoportidentitás erősítésében, a társalgás kezelésében is fontos szerepet játszik, valamint a társas észleléssel és személyközi vonzalommal is összefügg. Az ugratással egy időben provokálunk, és valami negatívra hívjuk fel a figyelmet. Az intim kapcsolatokra is hatással van, hiszen a pozitív érzelem kifejezésével egymás iránt (pl. humorral) nő a kapcsolat stabilitásának valószínűsége. A nemek közti különbségek a humorhasználatnál is megjelennek, hiszen a férfiak viccelnek általában, a nők „csak” odaadó közönség.

A fejlődéslélektan azt veszi alapul, hogy már kisgyerekkorban is gyakorivá válik a társakkal való nevetés. 5 évesen megjelenik a szándékmegértés, tehát verbális ingereken és az ugratásokon is nevetnek már, óvodáskorban pedig szinte azokat a típusú nevetéseket produkálják, mint a felnőttek: kommunikáló nevetés, csukló nevetés, ritmikus nevetés, sikító/visító nevetés. Paul McGhee amerikai pszichológus négyszakaszos modelljét is érdemes megemlíteni ennél a megközelítésnél. Ő Jean Piaget svájci pszichológus, fejlődéslélektani elméletét veszi alapul, de a legelső, szenzomotoros szakaszt kihagyja, és a fejlődést másfél éves kortól indítja. Ez az inkongruens cselekedetek tárgyakkal. Itt azon nevet a gyerek, ha nem megfelelően használja ő vagy valaki előtte a tárgyakat. 3 éves kortól, a második szakaszban az vált ki nevetést a gyerekből, ha inkongruensen címkézi a tárgyakat és/vagy az eseményeket. Ez már szándékosan történik. A 3. szakaszban, a 3. életév végétől fogalmi inkongruitás jelenik meg, vagyis a tárgyak egy vagy több tulajdonságát címkézik félre, ami okot ad a humorra. Az utolsó, negyedik szakasz a többszörös jelentések szakasza, ami 7 éves kor körül jelenik meg. Ekkor már a kétértelműséget és a többértelmű szavakat is felismeri, valamint megérti a logikai konzisztenciákat.

Társas helyzetekben a megküzdés és kötődés erősítésére, valamint a fenyegető helyzetek feloldására is használják a gyerekek a humort, ezenkívül genetikai és családi meghatározottsága is van a humornak. A humor változik életünk során: megértése csökken, értékelése nő. Ez azzal magyarázható, hogy ahogy idősödünk, egyre konzervatívabbak leszünk, így konzervatívabb humorra is „vágyunk”.


Forrás:
Bagdy Emőke (é.n.): Vitalitásgenerátorok. Szubjektív jóllétérzésünk erősítésének és egészséggondozásunknak természetes eszközei.
Bagdy Emőke – Pap János, dr. (2004): Gondolatok a nevetésről. Psychiatria Hungarica
Pap János, dr. (2010): Humor, ember, evolúció. A humor eredete, nevetés

A blogbejegyzést SZEKERES VERONIKA pszichológus küldte be, kattints ide, hogy megtekintsd a szakember adatlapját!


Hozzászólások:

Attila - 2018. január 16., Kedd 19:14

Sziasztok! Tudnátok ajánlai angol nyelvű könyveket ezzel a témával kapcsolatban?


wenhao94 - 2019. január 8., Kedd 10:17

fitflop uk

ray ban

prada handbags

north face jacket

ralph lauren polo shirts

moncler jacket

lacoste polo shirts

yeezy boost 350

Salomon xa pro 3d

supreme shoes

jordan 11

burberry scarf

pandora jewelry

nike vapormax

salvatore

moncler coat

pandora rings

skechers women

oakley sunglasses

moncler jacket mens

christian louboutin

ultra boost

yeezy boost

adidas nmd r1

salomon xa pro 3d

jimmy choo

moncler jacket

Hermes Wallets

kd 10

air max

pandora bracelet

polo ralph lauren

goyard wallet

michael kors purse

burberry

womens north face jacket

chrome hearts

pandora bracelet

Yeezy Shoes

hermes

air max 270

lebron 15

longchamp

nike air max 90

chrome hearts ring

air max 270

supreme jacket

prada purse

salvatore

true religion hoodie

fitflop shoes

adidas

salomon speedcross 3

air max 97

puma rihanna

burberry shirt

yeezy shoes

air max 95

moncler jacket womens

james harden

pandora Charms

birkenstock outlet

nike kyire

air vapormax

pandora charms

air max 90

jordan retro

chrome hearts jewelry

huarache shoes

space jam 11

ed hardy shirt

fitflop sandals

ray ban eyeglasses

celine

ultra boost uncaged

ralph lauren outlet

nike kyrie

nike vapormax

air jordan

mcm

asics womens shoes

adidas originals nmd

birkenstock

coach

coach wallet

curry shoes

nike air max 2018

louboutin shoes

balenciaga shoes

curry shoes

under armour shirts

kate spade purses

yeezy

Pandora Charms

air jordan

balenciaga shoes men

mbt shoes

cartier jewelry

pandora bracelet

pandora bracelet

air max 95 black

red bottom shoes

mont blanc pens

huarache shoes

barbour jacket

nike air max

asics shoes

true religion jeans men

red valentino

mulberry bag

air max 2018

fitflops clearance

louboutin

ecco sandals

salomon

moncler jacket womens

air max 95

kate spade

air max 97

nmd

nike air max

jordan retro 11

polo ralph lauren outlet

air max 270

kate spade

kd shoes

air max

goyard tote

kd shoes

yeezy boost 350

pandora bracelet

mcm backpack

nike air max 97

longchamp handbag

bvlgari sunglasses

michael kors outlet

basketball shoes


yanmaneee - 2019. március 12., Kedd 08:03

nike sneakers for women


adidas yeezy boost


vapormax


hermes handbags for sale


yeezy boost 350 v2


off white x jordan 1


hermes belts for men


nike air max


fila sneakers


jordan 12


hermes outlet online


coach handbags


lebron 10


kyrie shoes


cheap jordans


ferragamo belt


nike lebron 16


curry 6


lacoste polo


rolex replica


michael kors outlet


yeezy boost


yeezy shoes


lebron 16


cheap jordans


golden goose outlet


nike air max 95


yeezy boost 350


off white


nike cortez men


timberland outlet


yeezy boost 350 v2


cheap nfl jerseys


michael kors bags


louboutin shoes


ysl handbags


supreme t shirt


michael kors outlet online


coach outlet online


jordan shoes


jordan shoes


curry 6 shoes


yeezy shoes


jordan shoes


kyrie 4


curry 6


jordan 4


golden goose sneakers


michael kors outlet


supreme clothing


nike flyknit


nike air max 2017


air max 270


christian louboutin


calvin klein outlet online


coach outlet


westbrook shoes


coach factory outlet


kobe 9


michael kors outlet online


jordans


supreme hoodie


red bottoms


longchamp outlet


supreme hoodie


goyard


asics shoes


lacoste polo


golden goose sneakers


moncler jackets


air jordan 4


adidas gazelle


nike flyknit racer


yeezy boost 350 v2


jimmy choo shoes


jordan 11


jordan retro 6


michael kors handbags


basketball shoes


zx flux


kyrie 5


adidas stan smith shoes


lacoste


michael kors purses


golden goose outlet


lebron 16


red bottom shoes


kobe shoes


longchamp


nike sneakers


yeezy shoes


curry 5


asics running shoes


air max 90


nike air max 2018


nike max


nike react


birkin bag


yeezy boost 350


michael kors factory outlet online


michael kors outlet online


russell westbrook shoes


nike vapormax


retro jordans


balenciaga


adidas zx flux


polo ralph lauren


nike sneakers for men


michael kors handbags


jordan sneakers


nike shoes


louboutin shoes uk


adidas superstars


coach outlet


cat boots


yeezy boost 350


russell westbrook shoes


yeezys


golden goose outlet


jordans


mbt shoes online


yeezy boost 350 v2


air jordan


curry 5 shoes


jordan shoes


goyard handbags


yeezy boost 350


yeezy boost 500


off white shoes


off white nike


kobe 9


moncler jackets


supreme clothing


yeezy shoes


lebron 16


fila


michael kors outlet


ralph lauren uk


yeezy shoes


jordan shoes


golden goose


longchamp bags


coach factory outlet


balenciaga


Kanye West shoes


james harden shoes


michael kors


michael kors outlet online


michael kors outlet


air max 95


chrome hearts


nike cortez


nike hyperdunk


supreme


mbt shoes outlet


fila


off white hoodie


curry 4 shoes


reebok outlet


nfl jerseys


michael kors handbags outlet


adidas tubular


coach outlet


lebron james shoes


lebron 16 shoes


replica rolex


valentino shoes


balenciaga sneakers


lebron 15 shoes


supreme new york


curry 6


yeezy boost 350


nike air max 95


mbt shoes


air jordan 13


air max 2018


hogan outlet online


balenciaga triple s


birkin bag


yeezy boost 700


offwhite


curry 5


michael kors handbags


yeezy 700


kyrie 4 shoes


nike air max 90


off white


kd 11 shoes


off white clothing


michael kors


fila shoes


lacoste outlet


yeezy shoes


chrome hearts online


air jordan


nike shox for men


nike epic react


golden goose


michael kors uk


fila shoes


moncler outlet


air jordan


golden goose outlet


off white hoodie


michael kors outlet


moncler jacket


michael kors outlet


curry 4


bape hoodie


curry shoes


paul george shoes


cheap jordans


harden shoes


kd 10


yeezy boost 350 v2


yeezy


golden goose


jordan 6


curry 6 shoes


yeezy boost


air max 95


air force 1


kobe sneakers


goyard handbags


vans shoes


nike epic react


kobe shoes


nfl store


cheap nba jerseys


hermes handbags bag


kobe 11


calvin klein outlet


nike air force


fila


nike air max


michael jordan shoes


nike shox


fila disruptor


longchamp handbags


supreme hoodie


michael kors handbags


caterpillar boots


goyard bags


nike air max 270


chrome hearts outlet


kyrie 5


nhl jerseys


off white


golden goose sneakers


balenciaga shoes


golden goose sneakers


yeezy boost 350


hermes bags


kobe basketball shoes


jordan 13


jordan shoes


golden goose outlet


supreme clothing


air jordans


fila


fila shoes


stephen curry shoes


nike huarache


michael kors outlet


michael kors factory outlet


michael kors handbags


fitflops


ferragamo belts


reebok shoes


kyrie 3


lebron shoes


adidas yeezy


hermes birkin


yeezy boost 350


lebron shoes


curry 4


chrome hearts


cheap mlb jerseys


yeezy boost


off white clothing


golden goose


nike react


michael kors handbags


adidas tubular


nike air max


fake rolex


gucci belts


adidas tubular shadow


kd shoes


nike huarache


nba jerseys


kevin durant shoes


coach outlet


yeezy


coach outlet online


jordan retro


air max


adidas superstar


curry 6 shoes


kyrie 5 shoes


gucci belt


chrome hearts online


hermes belt


yeezy boost 350 v2


lebron 15


coach outlet sale


nike air max


baseball jerseys


longchamp handbags


ysl


nike jordans


kyrie irving shoes


kyrie 5 shoes


adidas yeezy


air max 2019


cheap jordans


michael kors handbags


michael kors bags


100% real jordans for cheap


supreme outlet


longchamp bags


jordans


coach outlet sale


adidas ultra boost


fake rolex


yeezy 500


vans outlet


hermes handbags


off white jordan 1


hermes handbags


jordan 11 retro


jordans


yeezy 500


ferragamo belts


hermes belt


michael kors


birkin bag


michael kors outlet


kate spade handbags


lacoste online shop


michael kors outlet


cheap nba jerseys


curry 4


yeezy boost


adidas stan smith


cheap jordans


lebron 11


golden goose


kd 11


westbrook shoes


converse outlet


bape hoodie


nmd


fila shoes


nike air max 95


hermes belt


valentino


air max 95


nike kd 11


ultra boost


hermes online shop


kd shoes


nike foamposite


kobe byrant shoes


supreme clothing


kobe 11


mlb jerseys


canada goose jacket


hogan outlet


ferragamo belt


lebron 16 shoes


adidas nmd


birkin bag


supreme clothing


adidas tubular


yeezy boost


red bottom heels


balenciaga


air yeezy


converse outlet store


nike basketball shoes


timberland boots


fitflops sale clearance


lacoste polo shirts


fake rolex watches


off white shoes


nike air force 1


kd 11


retro jordans


nike air max 2019


kd shoes


adidas yeezy


balenciaga shoes


golden goose


yeezys


canada goose


yeezy boost


adidas ultra


yeezy boost


yeezy shoes


michael kors outlet


yeezy


jordan retro 12


off white clothing


goyard bags


ralph lauren uk


yeezy boost 350


yeezy boost 350


balenciaga shoes


nike air huarache


chrome hearts
Szólj hozzá:

KÉRDEZZEN TŐLÜNK